nieuwe wet mede-eigendom

2010-08-30
GEWIJZIGDE WET OP MEDE-EIGENDOM
 
 
Op 01.09.2010 is de nieuwe wet op de mede-eigendom van kracht.
 
De wet bevat een 60-tal nieuwe bepalingen. De belangrijkste aanpassingen concentreren zich rond volgende thema’s:
 
-          De mogelijkheid tot het creëren van deelverenigingen
-          De organisatie van een algemene vergadering
-          Oprichting van een verplichte raad van mede-eigendom
-          Vrijstelling van bijdragen na gelijkstelling in procedure
-          Mededeling adreswijziging aan de syndicus
-          Informatieverplichting bij de overdracht van een kavel
-          De statuten van de mede-eigendom
 
Met betrekking tot de syndicus werd onder meer een schriftelijk contract verplicht gemaakt. De aanstelling van de syndicus bedraagt verder maar drie jaar meer. Na die drie jaar is het enkel mogelijk om het mandaat te verlengen na een uitdrukkelijke beslissing en met een geschreven contract.
 
Modelovereenkomsten.be heeft dan ook door Meester Pieter Goetghebuer een modelcontract voor een syndicus laten opmaken welke up to date is met de huidige wetgeving. U vindt dit model terug in onze database bij de bijzondere contracten.
 
 

Meer nieuws

2011-08-09 - oprichting familierechtbank

2010-08-30 - nieuwe wet mede-eigendom

2010-05-17 - Nieuwe wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming