oprichting familierechtbank

2011-08-09

Er komt één familierechtbank om alle geschillen binnen het gezin te beslechten.  De Kamercommissie Justitie heeft deze zomer een wetsvoorstel van Sonja Becq in die zin goed.

Enkele belangrijke punten zijn;

* Iedere rechtbank van eerste aanleg krijgt een familie- en jeugdrechtbank. Die heeft een familiekamer voor alle burgerlijke zaken binnen het gezin (o.a. echtscheiding, voorlopige maatregelen rond alimentatie of bezoekrecht), een jeugdkamer (voor minderjarigen in problemen, geesteszieke en criminele minderjarigen) en een specifieke kamer voor jeugddelinquenten die naar de strafrechter voor volwassenen of naar assisen worden gestuurd. Intrafamiliaal geweld en incest blijven zoals nu bij de strafrechter.

* Iedere familie krijgt één dossier.

* Alle betrokkenen moeten persoonlijk voor de rechter verschijnen als het om zaken gaat waar de kinderen bij betrokken zijn.

* De bevoegdheden van de vrederechters worden uitgebreid.

De wet zal wel pas ten vroegste in werking treden op 01 september 2013.

 

 


Meer nieuws

2011-08-09 - oprichting familierechtbank

2010-08-30 - nieuwe wet mede-eigendom

2010-05-17 - Nieuwe wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming