Personeel » Arbeiders
€ 25
Koop nu

Model arbeidsovereenkomst arbeider onbepaalde duur

Opgesteld door:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 85
9000 Gent

pg@intolaw.be

Dit modelcontract betreft een arbeidsovereenkomst voor een voltijdse tewerkstelling van een arbeider en dit voor onbepaalde duur.

Een werknemer wordt als een arbeider beschouwd wanneer deze tegen loon, onder gezag van een werkgever in hoofdzaak handenarbeid verricht.

Indien in dit arbeidscontract van onbepaalde duur een proefperiode wordt voorzien zal rekening moeten worden gehouden dat deze voor een arbeider minimaal 7 dagen en maximaal 14 dagen zal bedragen.

Verder wordt in deze standaardovereenkomst onder meer de mogelijke beëindigingswijze omschreven alsook een geheimhoudingsbeding met betrekking tot realisaties, creaties en ontwerpen waarvan de werknemer tijdens zijn tewerkstelling kennis zou krijgen.

Dit contract bevat geen concurrentiebeding, mede gezien dit niet gebruikelijk is bij arbeiders. Indien u een dergelijke clausule wenst in te voegen, zal u in ieder geval voorafgaandelijk moeten nagaan of dit in uw geval wettelijk mogelijk is.

Zoekt u een contract van onbepaalde duur voor een bediende? Dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust als u niet meteen vindt wat u zoekt.

Enkele paragrafen uit dit contract

Artikel 10 Het loon, de aard van de te verrichten arbeid, de arbeidsduur en arbeidsregeling vormen essentiële bestanddelen van deze arbeidsovereenkomst. De overige bestanddelen van de arbeidsovereenkomst worden door beide partijen uitdrukkelijk als niet-essentieel bestempeld. Aangaande deze bijkomstige, tussen partijen overeengekomen voorwaarden behoudt de werkgever zich het recht voor deze op elk ogenblik eenzijdig te kunnen wijzigen.

Gerelateerde contracten

Koop nu
€ 25

Auteur: Pieter Goetghebuer

 

Dit modelcontract werd opgesteld door Meester Pieter Goetghebuer. Hij is advocaat aan de balie van Gent sinds 2003. 
Pieter Goetghebuer is medeoprichter en vennoot van het advocatenkantoor  "Intolaw advocaten". Hij specialiseert zich voornamelijk in het appartementsrecht, verkeersrecht contractenrecht en bouwrecht.

Zijn kantoorcoördinaten:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 85
9000 Gent

pg@intolaw.be

Tags

Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur – Arbeidscontract onbepaalde duur