Bijzondere contracten
€ 50
Koop nu

Lastgeving - volmacht

Opgesteld door:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Art. 1984, lid 1 BW omschrijft een lastgeving als een handeling waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever in zijn naam te doen.

Indien u iemand een volmacht wenst te geven om iets te doen, is het aangewezen om dit schriftelijk uiteen te zetten. Zowel de lastgever, de lastnemer als de personen met wie zaken worden gedaan, hebben er immers baat bij te weten hoe ver de desbetreffende lastgeving reikt.

In dit contract voorbeeld worden onder meer volgende zaken uiteengezet:

  • De aanvaarding van de opdracht door de lastnemer
  • De omschrijving van de opdracht (algemeen of voor specifieke opdrachten)
  • De bepaling dat de lastgeving onbezoldigd gebeurt (dit is niet wettelijk verplicht)
  • De termijn van de lastgevingsovereenkomst
  • Het toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Het is desgevallend sterk aan te raden om duidelijk de lastgeving af te bakenen en hierbij zo gedetailleerd mogelijk te zijn. Let wel: Een gewone volmacht volstaat niet. Deze dient te worden opgesteld door een notaris.

Indien u op zoek bent naar andere bijzondere contracten, zoals een voorbeeld van een leningsovereenkomst, een sponsorcontract of een confidentialiteitsovereenkomst, verwijzen wij u graag verder. Contacteer ons gerust met al uw vragen.

Enkele paragrafen uit dit contract

Artikel 4 Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. Beide partijen kunnen deze lastgeving op elk ogenblik herroepen, zonder vooropzeg door eenvoudige kennisgeving aan de andere partij. De lastgeving eindigt bovendien van rechtswege door de dood, de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van de lastgever. Artikel 5 In geval van een geschil waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, zullen uitsluitend de rechtbanken van …………………………… bevoegd zijn.
Koop nu
€ 50

Auteur: Pieter Goetghebuer

 

Dit modelcontract werd opgesteld door Meester Pieter Goetghebuer. Hij is advocaat aan de balie van Gent sinds 2003. 
Pieter Goetghebuer is medeoprichter en vennoot van het advocatenkantoor  "Intolaw advocaten". Hij specialiseert zich voornamelijk in het appartementsrecht, verkeersrecht contractenrecht en bouwrecht.

Zijn kantoorcoördinaten:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Tags

Voorbeeld volmacht – Lastgeving