Bijzondere contracten
€ 50
Koop nu

huurovereenkomst pop-up store

Opgesteld door:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Overal rijzen pop-up stores uit de grond met de bedoeling om gedurende een korte periode op een bepaalde plaats handel te drijven. Tot voor kort was er geen duidelijk juridisch kader voor de huur van een pand in het kader van pop up. Het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, dat op 1 september 2016 in werking is getreden voorziet in een specifiek huurregime voor pop-ups in Vlaanderen. 

Enkele paragrafen uit dit contract

Art. 5 : Duur Het pop-updecreet is van toepassing op de huur van onroerende goederen die gesloten is voor een termijn die gelijk is aan of korter is dan één jaar. De huur gaat in op …….... en eindigt op …….... (datum) zonder dat de huurder zich op stilzwijgende wederinhuring kan beroepen. De huurder kan evenwel de huur te allen tijde beëindigen door een maand op voorhand op te zeggen via een gerechtsdeurwaardersexploot of per aangetekend schrijven. Mits wederzijds schriftelijk akkoord, kunnen verhuurder en huurder de lopende huur eveneens te allen tijde beëindigen.
Koop nu
€ 50

Auteur: Pieter Goetghebuer

 

Dit modelcontract werd opgesteld door Meester Pieter Goetghebuer. Hij is advocaat aan de balie van Gent sinds 2003. 
Pieter Goetghebuer is medeoprichter en vennoot van het advocatenkantoor  "Intolaw advocaten". Hij specialiseert zich voornamelijk in het appartementsrecht, verkeersrecht contractenrecht en bouwrecht.

Zijn kantoorcoördinaten:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

huurovereenkomst pop-up store