Koop / Verkoop onroerend goed
€ 0
Koop nu

raamovereenkomst aanneming

Opgesteld door:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Enkele paragrafen uit dit contract

ARTIKEL 5 VERTROUWELIJKHEID Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke aard of vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, ...) die de dienstverlener in het kader van deze overeenkomst van de opdrachtgever of van de door de opdrachtgever aangeduide derde verkrijgt. De dienstverlener moet de aldus verkregen vertrouwelijke informatie geheim houden. Bovendien mag de dienstverlener de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze overeenkomst. De dienstverlener mag de vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de opdrachtgever. Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie: De informatie die: - op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is; - de dienstverlener reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze overeenkomst; - de dienstverlener zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze overeenkomst; - in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de dienstverlener; - door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt. De dienstverlener zal dezelfde verplichtingen opleggen aan zijn werknemers, uitvoerder, onderaannemer en leveranciers.
Koop nu
€ 0

Auteur: Pieter Goetghebuer

 

Dit modelcontract werd opgesteld door Meester Pieter Goetghebuer. Hij is advocaat aan de balie van Gent sinds 2003. 
Pieter Goetghebuer is medeoprichter en vennoot van het advocatenkantoor  "Intolaw advocaten". Hij specialiseert zich voornamelijk in het appartementsrecht, verkeersrecht contractenrecht en bouwrecht.

Zijn kantoorcoördinaten:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

raamovereenkomst aanneming