Bijzondere contracten
€ 0
Koop nu

zelfstandige overeenkomst arts-verpleegkundige

Opgesteld door:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Enkele paragrafen uit dit contract

Artikel 2. De rechtsverhouding Partijen komen overeen en erkennen uitdrukkelijk dat de rechtsverhouding die tussen hen tot stand wordt gebracht, een rechtsverhouding is tussen 2 zelfstandige personen. Een arbeidsovereenkomst tussen partijen is definitief uitgesloten. De dienstverlener zal zijn aansprakelijkheid voldoende verzekeren bij een solvabele verzekeringsmaatschappij. De dienstverlener zal echter nooit aansprakelijk zijn voor indirecte en gevolgschade. Op eenvoudige vraag van de opdrachtgever zal de dienstverlener de verzekeringsattesten voorleggen aan de opdrachtgever. De dienstverlener moet de opdrachtgever schadeloosstellen en vrijwaren tegen alle vergoedingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade en kosten of uitgaven die de opdrachtgever kan lijden of kan oplopen als gevolg van foutief gedrag en foutieve handelingen van de dienstverlener, of diens werknemers, onderaannemers, uitvoerders of andere die direct of individueel betrokken zijn bij dit project als gevolg van of in verband met dit contract. De aansprakelijkheid kan nooit de waarde van de Opdracht overtreffen.
Koop nu
€ 0

Auteur: Pieter Goetghebuer

 

Dit modelcontract werd opgesteld door Meester Pieter Goetghebuer. Hij is advocaat aan de balie van Gent sinds 2003. 
Pieter Goetghebuer is medeoprichter en vennoot van het advocatenkantoor  "Intolaw advocaten". Hij specialiseert zich voornamelijk in het appartementsrecht, verkeersrecht contractenrecht en bouwrecht.

Zijn kantoorcoördinaten:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

zelfstandige overeenkomst arts-verpleegkundige