Huurovereenkomsten » gemene huur
€ 50
Koop nu

Kantoor - huurovereenkomst

Opgesteld door:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 85
9000 Gent

pg@intolaw.be

Een huurcontract voor een kantoorruimte is in principe onderworpen aan het gemeen recht en dus niet onderworpen aan de woninghuurwet bijvoorbeeld, maar wel aan de handelshuurwetgeving. Dit voorbeeld van een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte is opgesteld vanuit het oogpunt van de verhuurder en regelt op extensieve wijze alle rechten en verplichtingen van partijen.

Deze huurovereenkomst regelt onder meer:

 • Omschrijving van het voorwerp van de overeenkomst
 • De plaatsbeschrijving
 • Huurprijs
 • Indexering van de huurprijs
 • Waarborg
 • Duur van de overeenkomst
 • Belastingen
 • Gemeenschappelijke kosten
 • Privatieve lasten
 • Onderhoud en herstellingen
 • Veranderingen van het gehuurde goed
 • Overdracht van huur en onderhuur
 • Aanplakking/bezoek
 • Verzekering
 • Registratieverplichtingen
 • Onteigening
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid van de huurders
 • Wederverhuringsvergoeding bij ontbinding lastens de huurder
 • Overdracht en onderhuur
 • Reglement van inwendige orde (indien toepasselijk)
 • Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
 • Energieprestatiecertificaat

Bij verhuur van een kantoor is het aangewezen een zo uitgebreid mogelijke huurovereenkomst op te stellen zodat eventuele betwistingen zoveel mogelijk kunnen worden vermeden en desgevallend inbreuken door de huurder op gepaste wijze kunnen worden gesanctioneerd.

Ook voor andere huurovereenkomsten kunt u bij ons terecht, zoals een huurcontract voor een vakantiewoning bijvoorbeeld, een huurcontract voor een studentenkamer of zelfs voor een modelbrief voor opzeg huur. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Enkele paragrafen uit dit contract

Artikel 16: Overdracht en onderhuur Bij elke vorm van overdracht, hetzij onder bezwarende titel hetzij om niet, van het gehuurde goed hetwelk het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst, kan de verhuurder of de nieuwe eigenaar de lopende huurovereenkomst vervroegd beëindigen mits hij de huurder opzegt 3 maanden op voorhand. Deze opzegging dient de huurder betekend te worden binnen de drie maanden vanaf het verlijden van de akte waarbij het zakelijk recht van de verhuurder op het gehuurde onroerend goed werd overgedragen.

Gerelateerde contracten

Koop nu
€ 50

Auteur: Pieter Goetghebuer

 

Dit modelcontract werd opgesteld door Meester Pieter Goetghebuer. Hij is advocaat aan de balie van Gent sinds 2003. 
Pieter Goetghebuer is medeoprichter en vennoot van het advocatenkantoor  "Intolaw advocaten". Hij specialiseert zich voornamelijk in het appartementsrecht, verkeersrecht contractenrecht en bouwrecht.

Zijn kantoorcoördinaten:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 85
9000 Gent

pg@intolaw.be

Tags

Huurovereenkomst bedrijfsruimte voorbeeld – Huurcontract kantoorrruimte voorbeeld