Huurovereenkomsten » gemene huur
€ 20
Koop nu

Huurovereenkomst garage/parkeerplaats

Opgesteld door:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Het verhuren van garages of parkeerplaatsen is niet aan bijzondere wetsbepalingen gebonden. De huurovereenkomst voor een garage of parkeerplaats kenmerkt zich voornamelijk door haar vaak korte duur, korte opzegperiodes, geen staat van bevinding en de uitsluiting van commerciële activiteiten. Het is belangrijk dat u met de huurder concrete en duidelijke afspraken maakt en deze bepaalt in een contract. Het huurcontract dat u hier kan downloaden voor een garage of parkeerplaats werd opgesteld door een erkend advocaat, is onmiddellijk bruikbaar, kan u aanpassen naar uw wens en situatie en regelt onder meer volgende zaken:

 • Omschrijving van het voorwerp van de overeenkomst
 • Verbod van misbruik van de bestemming
 • Huurprijs
 • Duurtijd
 • Belastingen
 • Onderhoud en herstellingen
 • Verbod van het uitvoeren van werken
 • Verbod op onderverhuur
 • Ontbindingsmogelijkheden en schadevergoeding
 • Waarborg
 • Verzekering
 • Aansprakelijkheid van de verhuurder
 • Nalatigheidsintresten bij wanbetaling
 • Kennisgeving van het huishoudreglement
 • Verplichting tot registratie

Zoekt u andere huurovereenkomsten, zoals een voorbeeld van een huurovereenkomst voor een woning, een huurovereenkomst voor roerende goederen of een huurovereenkomst voor een stuk weide? Kijk dan zeker verder. Aarzel niet om ons te contacteren.

Enkele paragrafen uit dit contract

Art. 2: Bestemming De huurder verbindt zich er toe het gehuurde goed uitsluitend te gebruiken voor het parkeren van voertuigen. Het is de huurder verboden om de ruimte aan te wenden voor commerciële doeleinden, zoals een benzine/service-station of zelfs een garage bestemd voor onderhoud en herstelling van de wagens. De huurder zal zich onthouden licht ontvlambare of ontplofbare voorwerpen die schade zouden kunnen teweegbrengen aan personen of goederen in de garage/parking achter te laten. Mocht de verhuurder vaststellen dat de huurder de bestemming van het goed gewijzigd heeft, dan wordt zulks als een ernstige tekortkoming beschouwd. De verhuurder heeft dienvolgens het recht de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden per aangetekend schrijven en zonder enige opzeg te moeten respecteren.

Gerelateerde contracten

Koop nu
€ 20

Auteur: Pieter Goetghebuer

 

Dit modelcontract werd opgesteld door Meester Pieter Goetghebuer. Hij is advocaat aan de balie van Gent sinds 2003. 
Pieter Goetghebuer is medeoprichter en vennoot van het advocatenkantoor  "Intolaw advocaten". Hij specialiseert zich voornamelijk in het appartementsrecht, verkeersrecht contractenrecht en bouwrecht.

Zijn kantoorcoördinaten:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408
9000 Gent

pg@intolaw.be

Tags

Huurcontract garage voorbeeld – Huurovereenkomst parkeerplaats