Huurovereenkomsten » Appartementen (woninghuur)
€ 30
Koop nu

Woninghuurovereenkomst - gemeubeld appartement - korte duur - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opgesteld door:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 85
9000 Gent

pg@intolaw.be

U kunt dit model van een huurcontract opstellen voor:

  • Een appartement
  • Niet-gemeubeld
  • Voor kort duur (3 jaar of minder)
  • Een appartement gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze huurovereenkomsten vallen onder de Woninghuurwet van 20 februari 1991 en zijn dus gebonden door diverse wettelijke bepalingen waar niet van kan worden afgeweken.

De woninghuurwet is van toepassing zodra de woning/het appartement wordt bestemd als hoofdverblijfplaats van de huurder. Deze bestemming is een feitenkwestie en de toestemming van de huurder kan stilzwijgend worden gegeven.

Sinds een programmawet van 24 december 2002 kan de woninghuurwet ook van toepassing zijn op woonwagens of vaartuigen.

Een dergelijke huurovereenkomst wordt dan best nauwkeurig en op extensieve wijze opgesteld.

U dient hierbij aandacht te besteden aan onder meer:

  • De plaatsbeschrijving die wettelijk verplicht is en mee dient te worden geregistreerd.
  • De verdeling van de kosten en lasten wat vaak voorwerp geeft tot betwistingen.
  • De mogelijke beëindigingswijzen (bij kort duur zal in principe de huurovereenkomst niet vroegtijdig kunnen worden beëindigd).
  • De verplichte bijlagen aan de huurovereenkomst.
  • Het energieprestatiecertificaat dat recent verplicht is.

Bij niet-registratie van deze huurovereenkomst door de verhuurder geldt de sanctie die van toepassing is voor huurovereenkomsten voor langere duur niet. Bij deze laatstgenoemde huurovereenkomsten kan de huurder de woning desgevallend onmiddellijk verlaten zonder opzeggingstermijn of -vergoeding.

Dit huurcontract is aldus specifiek opgesteld voor appartementsverhuur en houdt dus rekening met de eigenheid van een dergelijke verhuur (zoals de kosten, basisakte en het reglement van mede-eigendom enz.). Dit model is geschikt voor de verhuring waarbij het appartement bemeubeld werd door de verhuurder.

De wettelijk verplichte bijlagen zijn reeds gevoegd aan dit voorbeeld.

U vindt in onze databank verder diverse andere varianten van woninghuurovereenkomsten (woning, al dan niet gemeubeld, onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest enz.)

Deze huurovereenkomsten zijn allemaal opgesteld vanuit het oogpunt van de verhuurder.

Bent u op zoek naar andere huurovereenkomsten, zoals een huurovereenkomst voor een vakantiewoning, een voorbeeld van een huurcontract van een garage of een huurcontract voor een stuk grond of weide? Dan verwijzen wij u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Gerelateerde contracten

Koop nu
€ 30

Auteur: Pieter Goetghebuer

 

Dit modelcontract werd opgesteld door Meester Pieter Goetghebuer. Hij is advocaat aan de balie van Gent sinds 2003. 
Pieter Goetghebuer is medeoprichter en vennoot van het advocatenkantoor  "Intolaw advocaten". Hij specialiseert zich voornamelijk in het appartementsrecht, verkeersrecht contractenrecht en bouwrecht.

Zijn kantoorcoördinaten:

Mter Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 85
9000 Gent

pg@intolaw.be

Tags

Huurcontract woning – Huurcontract opstellen