€5,00

Modelbrief verhuurder - verzoek aan huurder voor betaling vergoeding wegens vroegtijdige opzeg

Beschrijving

Huidige modelbrief betreft een schrijven van de verhuurder waarbij wordt medegedeeld dat hij een wettelijke vergoeding is verschuldigd wegens vroegtijdige opzeg.

Conform art. 3§5 kan de huurder dus op ieder tijdstip de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Deze opzeg gaat in de eerste van de maand volgend op deze waarin de opzeg is gegeven.

Indien de huurder evenwel de huurovereenkomst beëindigt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand naargelang de huurovereenkomst een einde neemt respectievelijk gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar. Dit houdt dus in dat een opzeg door de huurder in het eerste jaar een vergoeding zal zijn verschuldigd van 3 maanden, in het tweede jaar twee maanden en in het derde jaar één maand.

Weze het wel nog opgemerkt dat wanneer het huurcontract evenwel niet is geregistreerd binnen de twee maanden na het sluiten van de huurovereenkomst, de huurder de mogelijkheid heeft het goed onmiddellijk te verlaten en is zij geen opzegvergoeding verschuldigd.


In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Verzoek huurder tot betaling vergoeding voor vroegtijdige opzeg 
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Vous avez besoin d'un accord sur mesure ?

Rédigé par

Avocat Pieter Goetghebuer

Intolaw avocats
Treurenberg 5, 1000 Bruxelles
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp