€15,00

Algemene voorwaarden internetmarketeer

Beschrijving

uidig voorbeeld van algemene voorwaarden is dienstig bij het leveren van diensten door een internetmarketeer.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden vermeld op uw factuur doch ook op uw offerte of overeenkomst. Indien deze voorwaarden op de achterzijde staan vermeld, zal het noodzakelijk zijn dat u een duidelijke vermelding hiervan plaatst op de voorzijde.

Tussen handelaars worden deze algemene voorwaarden als aanvaard aanzien indien de factuur niet (tijdig) wordt geprotesteerd. Bij consumenten dient u aan te tonen dat zij hier kennis van hadden. Om zekerheid te hebben kan u uiteraard steeds de bestelbon of offerte laten ondertekenen door uw contractspartner en dit dus met een duidelijk verwijzing naar de algemene voorwaarden op de achterzijde.

In deze overeenkomst:

  • Uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever
  • Geldigheidsduur offerte
  • Duur van de overeenkomst
  • Betalingsvoorwaarden, nalatigheidsintresten, schadebeding
  • Termijn voor klachten
  • Indicatieve leveringstermijn
  • Mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst
  • Medewerking en aansprakelijkheid van de opdrachtgever
  • Gevallen van overmacht
  • Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Zoekt u andere voorbeelden van bijzondere contracten, dan verwijzen wij u graag verder. Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen.
Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp