€15,00

Kantoor - Huurovereenkomst

Beschrijving

Een huurcontract voor een kantoorruimte is in principe onderworpen aan het gemeen recht en dus niet onderworpen aan de woninghuurwet bijvoorbeeld, maar wel aan de handelshuurwetgeving. Dit voorbeeld van een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte is opgesteld vanuit het oogpunt van de verhuurder en regelt op extensieve wijze alle rechten en verplichtingen van partijen.

In deze overeenkomst:

 • Omschrijving van het voorwerp van de overeenkomst
 • De plaatsbeschrijving
 • Huurprijs
 • Indexering van de huurprijs
 • Waarborg
 • Duur van de overeenkomst
 • Belastingen
 • Gemeenschappelijke kosten
 • Privatieve lasten
 • Onderhoud en herstellingen
 • Veranderingen van het gehuurde goed
 • Overdracht van huur en onderhuur
 • Aanplakking/bezoek
 • Verzekering
 • Registratieverplichtingen
 • Onteigening
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid van de huurders
 • Wederverhuringsvergoeding bij ontbinding lastens de huurder
 • Overdracht en onderhuur
 • Reglement van inwendige orde (indien toepasselijk)
 • Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
 • Energieprestatiecertificaat

Bij verhuur van een kantoor is het aangewezen een zo uitgebreid mogelijke huurovereenkomst op te stellen zodat eventuele betwistingen zoveel mogelijk kunnen worden vermeden en desgevallend inbreuken door de huurder op gepaste wijze kunnen worden gesanctioneerd.

Zoekt u andere huurovereenkomsten, zoals een voorbeeld van een huurovereenkomst voor een woning, een huurovereenkomst voor roerende goederen of een huurovereenkomst voor een stuk weide? Kijk dan zeker verder. Aarzel niet om ons te contacteren.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp