€5,00

Modelbrief verhuurder - opzeg huurovereenkomst korte duur

Beschrijving

Huidige modelbrief betreft een opzeg door de verhuurder bij een huurovereenkomst van korte duur.

Belangrijk hierbij is dat art. 3 § 6 van de woninghuurwet bepaalt dat de opzegging van deze contracten dient te gebeuren ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur. Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst, wordt bij ontstentenis van een tijdig betekende opzegging of indien de huurder het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden.

U hebt dus alle belang dat deze opzeg tijdig en correct gebeurt. De opzeg dient aangetekend te worden verstuurd.


In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Opzeg huurovereenkomst korte duur
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp