€5,00

Nota burgerlijke partijstelling

Beschrijving

Dit modeldocument betreft een ontwerp van een nota burgerlijke partijstelling dat u als burgerlijke partij kan aanwenden wanneer u zich op een zitting burgerlijke partij wenst te stellen en uw geleden schade aldus van de dader wenst te recupereren.

Deze nota is niet hetzelfde als een klacht bij de onderzoeksrechter maar kan dus louter gebruikt worden wanneer de zaak reeds voor de rechtbank komt.

Dit kan niet worden opgestuurd naar de rechtbank maar moet persoonlijk (dan wel door uw advocaat) te worden neergelegd ter zitting. U zal hierbij al uw bewijsstukken van uw schade moeten voegen. Indien u uw schade nog niet definitief kan begroten door bijvoorbeeld doordat u bepaalde bewijsstukken nog niet hebt, kan u uw schade provisioneel begroten.

Verder houdt u er best rekening mee dat u als zaakvoerder van een vennootschap de statuten zal moeten voorleggen waaruit blijkt dat u als zaakvoerder kan optreden.

Indien uw schade complex en/of aanzienlijk is, wordt aangeraden om een advocaat te contacteren. U kan desgevallend bij uw familiale verzekering nagaan of u recht hebt op rechtsbijstand. Dit laatste houdt dus in dat de kosten en ereloon van uw advocaat betaald zullen worden door de verzekering.

In deze overeenkomst:

  • Bevoegde rechtbank
  • Betrokken partijen  

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp