€15,00

Oprichtingsakte commanditaire vennootschap

Beschrijving

Dit modelcontract behelst een oprichtingsakte voor een gewone commanditaire vennootschap. De gewone commanditaire vennootschap (gcv) is een vennootschap die wordt aangegaan tussen 1 of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en 1 of meer geldschieters, stille vennoten genoemd. Deze modelovereenkomst werd reeds aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Deze vennootschapsvorm is bijvoorbeeld geschikt voor wie een zaak wil starten (werkende vennoot of zaakvoerder) maar zelf over onvoldoende kapitaal beschikt maar ook bijvoorbeeld wanneer de stille vennoot verkiest om meer anoniem te blijven.

Er is geen minimumkapitaal vereist, maar de vennoten moeten wel in de gcv inbrengen, waartoe zij zich in de statuten verbonden hebben. De maatschappelijke benaming moet in principe de naam dragen van 1 of meerdere beherende vennoten.

De beherende vennoten hebben een onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid, terwijl de stille vennoten maar een beperkte aansprakelijkheid hebben. Meer bepaald is de stille vennoot slechts aansprakelijk tot zijn inbreng op voorwaarde dat hij op geen enkele wijze zich inlaat met het bestuur van de vennootschap.

In deze overeenkomst:

  • Firmanaam
  • Vennoten
  • Kapitaal - plaatsing en storting vermogen
  • Verdeling kapitaal
  • Statuten
  • ....

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp