€15,00

Algemene verkoopsvoorwaarden ten aanzien van consument

Beschrijving

Hier vindt u een model van algemene voorwaarden welke kunnen worden gebruikt indien u verkoopt ten aanzien van consumenten.

Verkoop aan consumenten is aan bijzondere wetgeving onderworpen en vaak zijn clausules ten aanzien van niet-consumenten niet geldig ten aanzien van consumenten.
Het is dan ook ten sterkste aan te raden om specifieke verkoopsvoorwaarden op te maken ten aanzien van consumenten.
Deze voorwaarden dienen te worden geplaatst op de voorzijde van uw bestelbon, offerte of factuur dan wel op de achterzijde mits een uitdrukkelijke verwijzing op de voorzijde.
Gezien consumenten in tegenstelling tot handelaars ook niet worden vermoed om stilzwijgend de voorwaarden te hebben aanvaard, zal het ook steeds aangewezen zijn om deze bestelbon met deze voorwaarden te laten ondertekenen door de consument. De handtekening van de consument wordt dan voorafgegaan door de handgeschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”

In deze overeenkomst:

  • Facturatievoorwaarden 
  • What to do bij annulatie 
  • Modaliteiten levering 
  • ...

Deze overeenkomst is opgesteld vanuit het oogpunt van beide partijen en kan als uitgangspunt dienen om tot een op maat gemaakte consultancy overeenkomst te komen. De consultant kan zowel een natuurlijk persoon zijn als een vennootschap waarbij in dit laatste geval rekening dient te worden gehouden dat voor dit contract slechts 1 natuurlijke persoon als consultant voor de vennootschap kan optreden.

Zoekt u andere voorbeelden van bijzondere contracten, zoals een intentieverklaringsvoorbeeld of een voorbeeld van een volmacht? Dan verwijzen wij u graag verder. Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp