€15,00

Algemene voorwaarden voor een algemene aannemer

Beschrijving

Huidig voorbeeld van algemene voorwaarden is dienstig voor aannemers. Zij bevatten de algemene voorwaarden voor de uitvoering van de werken, evenals voor de verkoop van eventuele goederen.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden vermeld op uw factuur doch ook op uw bestelbon of offerte. Indien deze voorwaarden op de achterzijde staan vermeld, zal het noodzakelijk zijn dat u een duidelijke vermelding hiervan plaatst op de voorzijde.

Tussen handelaars worden deze algemene voorwaarden als aanvaard aanzien indien de factuur niet (tijdig) wordt geprotesteerd. Bij consumenten dient u aan te tonen dat zij hier kennis van hadden.

Om zekerheid te hebben kan u uiteraard steeds de algemene voorwaarden op de bestelbon of offerte laten ondertekenen door uw contractspartner of minstens op de plaats van de handtekening duidelijk  verwijzen naar de algemene voorwaarden op de achterzijde.

In deze overeenkomst:

  • Uitsluiting van de algemene voorwaarden van de contractspartner
  • Geldigheidsduur offerte
  • Beëindiging van de overeenkomst
  • Wijze van uitvoering van de werken (uitvoeringstermijnen, vergunningen, …)
  • Termijn voor klachten en regeling in geval van gebreken
  • Wijze van betaling, nalatigheidsintresten, schadebeding
  • Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
Zoekt u andere voorbeelden van bijzondere contracten, dan verwijzen wij u graag verder. Aarzel niet om ons te contacteren met al uw vragen.
Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp