€15,00

Huurovereenkomst pop-up store

Beschrijving

Overal rijzen pop-up stores uit de grond met de bedoeling om gedurende een korte periode op een bepaalde plaats handel te drijven. Tot voor kort was er geen duidelijk juridisch kader voor de huur van een pand in het kader van pop up. Het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, dat op 1 september 2016 in werking is getreden voorziet in een specifiek huurregime voor pop-ups in Vlaanderen. 

In deze overeenkomst:

 • Omschrijving van het voorwerp van de overeenkomst
 • Verbod van misbruik van de bestemming
 • Huurprijs
 • Duurtijd
 • Belastingen
 • Onderhoud en herstellingen
 • Verbod van het uitvoeren van werken
 • Verbod op onderverhuur
 • Ontbindingsmogelijkheden en schadevergoeding
 • Waarborg
 • Verzekering
 • Aansprakelijkheid van de verhuurder
 • Nalatigheidsintresten bij wanbetaling
 • Kennisgeving van het huishoudreglement
 • Verplichting tot registratie

Zoekt u andere huurovereenkomsten, zoals een voorbeeld van een huurovereenkomst voor een woning, een huurovereenkomst voor roerende goederen of een huurovereenkomst voor een stuk weide? Kijk dan zeker verder. Aarzel niet om ons te contacteren.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp