€5,00

Lastgeving - Volmacht

Beschrijving

Art. 1984, lid 1 BW omschrijft een lastgeving als een handeling waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever in zijn naam te doen.

Indien u iemand een volmacht wenst te geven om iets te doen, is het aangewezen om dit schriftelijk uiteen te zetten. Zowel de lastgever, de lastnemer als de personen met wie zaken worden gedaan, hebben er immers baat bij te weten hoe ver de desbetreffende lastgeving reikt.

In deze overeenkomst:

  • De aanvaarding van de opdracht door de lastnemer
  • De omschrijving van de opdracht (algemeen of voor specifieke opdrachten)
  • De bepaling dat de lastgeving onbezoldigd gebeurt (dit is niet wettelijk verplicht)
  • De termijn van de lastgevingsovereenkomst
  • Het toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Het is desgevallend sterk aan te raden om duidelijk de lastgeving af te bakenen en hierbij zo gedetailleerd mogelijk te zijn. Let wel: Een gewone volmacht volstaat niet. Deze dient te worden opgesteld door een notaris.

Indien u op zoek bent naar andere bijzondere contracten, zoals een voorbeeld van een leningsovereenkomst, een sponsorcontract of een confidentialiteitsovereenkomst, verwijzen wij u graag verder. Contacteer ons gerust met al uw vragen.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp