€5,00

Modelbrief huurder - kennisgeving van huwelijk of wettelijke samenwoning

Beschrijving

Huidig modelbrief heeft betrekking op de situatie wanneer u als huurder in het huwelijk treedt dan wel een contract van wettelijke samenwoning sluit.

In dat geval kan uw partner/echtgenoot eveneens de bescherming genieten wanneer een opzeg gebeurt door de verhuurder.

Een voorwaarde is dat de verhuurder aldus kennis had van het huwelijk dan wel wettelijk samenwoningscontract zodat het aangewezen is dat u deze brief per aangetekende en eventueel ook  gewone post verstuurt.

In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Kennisgeving huwelijk/wettelijke samenwoning
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp