€5,00

Modelbrief verhuurder - omzetting forfaitaire kosten in werkelijke kosten

Beschrijving

Huidig modelbrief betreft een schrijven van de verhuurder met het verzoek aan de huurder om de forfaitair overeengekomen kosten en lasten om te zetten naar de werkelijke kosten conform art. 7 § 2 van de woninghuurwet.

Dit verzoek kan ten allen tijde gebeuren.

Bij gebreke aan akkoord kan een beroep worden gedaan op de vrederechter.

In ieder geval zal hier geen terugwerkende kracht aan kunnen worden verleend en zal in principe de vrederechter niet de mogelijkheid hebben de algemene geest van de overeenkomst te wijzigen door de huurder kosten te laten dragen die hem door de overeenkomst niet zijn opgelegd.

Verder zal deze omzetting uiteraard ook technisch mogelijk moeten zijn (bvb verschillende meters enz.)


In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Omzetting forfaitaire kosten in werkelijke kosten
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp