€5,00

Opzeg handelshuur door huurder

Beschrijving

Deze modelbrief betreft een opzeg van de handelshuur door de huurder bij het verlopen van elke driejarige termijn.

Deze opzeg moet worden gegeven ten minste 6 maanden voor het einde van de driejarige termijn. Zoniet loopt de handelshuurovereenkomst gewoon verder in de volgende driejarige termijn.

Het opgeven van een reden is wettelijk niet verplicht. De opzeg kan bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot worden gegeven.

Indien er meerdere verhuurders zijn, wordt deze opzeg best aan allen betekend en zowel per aangetekende als gewone post verstuurd. U dient hierbij bijzondere aandacht te besteden dat de brief tijdig werd verstuurd, naar de juiste verhuurder (een BVBA, een persoon, enz.) en de opzeg door de juiste partij wordt ondertekenend (desgevallend in naam van de vennootschap, zowel door uw echtgenoot als uzelf, enz.)

In deze overeenkomst:

  • Gegevens beide partijen 
  • Opzeg handelshuur
  • Opzegtermijn
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp