€15,00

Overdracht handelsfonds

Beschrijving

Het contract ter overdracht van een handelsfonds is een “consensueel" contract, wat wil zeggen dat het voor de geldigheid van de overeenkomst niet verplicht is om een geschreven document op te stellen.
Het handelsfonds bestaat zowel uit materiële goederen zoals gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair, machines, voertuigen, waar, grondstoffen, enz., als uit niet-materiële goederen zoals het klantenbestand, de handelsnaam, het logo, de faam, de knowhow.
De voorraad en de onroerende goederen zijn, in het algemeen, niet inbegrepen in de waarde van het handelsfonds en moet bij de overdracht het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke evaluatie.

Het is sterk aanbevolen om over te gaan tot de overdracht van het handelsfonds “vrij en onbelast”. Dit betekent dat het fonds en de overgedragen elementen vrij zijn van elke last en elke verpanding. Is dit niet het geval, kan de overnemer geconfronteerd worden met schuldeisers die rechten hebben op het fonds en die hun vordering kunnen laten uitvoeren op het overgedragen fonds. Dit soort informatie kan geverifieerd worden bij het hypotheekbureau.

Het contract van overdracht van het handelsfonds kan met voorwaarden gepaard gaan. De meest voorkomende voorwaarden zijn opschortende voorwaarden die de effectieve uitvoering van de verkoop opschorten zolang deze voorwaarden niet werden vervuld.

Het is hierbij belangrijk te wijzen op enkele formaliteiten die vereist zijn bij de overdracht van een handelsfonds. Zo eist u als koper best een fiscaal certificaat dat garandeert dat de verkoper geen belasting- of BTW schulden heeft. Vervolgens moet dit certificaat gestuurd worden naar de FOD Financiën (administratie van de directe belastingen) en moet deze op de hoogte gebracht worden van de overdracht van het fonds.

Contacteer ons gerust indien u hierover verdere vragen hebt of u bij een overnamen wenst te laten begeleiden door gespecialiseerde advocaten.

In deze overeenkomst:

  • Omschrijving handelsfonds
  • Prijs
  • Datum overdracht
  • Lasten en plichten
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp