€15,00

Overeenkomst tot put-optie op overdracht van aandelen

Beschrijving

Dit betreft een modelovereenkomst tot optie op overdracht van aandelen waarbij de optiehouder het recht krijgt zijn aandelen aan de optiegever te verkopen. De optiehouder krijgt dit recht voor een periode die overeengekomen wordt. En hij kan dit recht al dan niet uitoefenen gedurende die periode.

Het aantal aandelen en de prijs van de aandelen, worden in deze overeenkomst vastgelegd.

Bij deze put optie wordt vaak een optiepremie overeengekomen. Dit is een premie die de optiegever krijgt voor het aanbieden van de putoptie. Zo’n beding kan vrij ingelast worden in de overeenkomst.

Voor het tegenovergestelde geval waarin de optiehouder het recht krijgt aandelen van de optiegever aan te kopen gedurende een bepaalde periode, verwijzen we naar de modelovereenkomst tot call-optie.


In deze overeenkomst:

  • Voorwerp van de optie
  • Duur van de optie
  • Verkoopverplichting
  • Verkoopprijs
  • Schadevergoeding
  • ...

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp