€15,00

Sponsorcontract (langere duur)

Beschrijving

Een sponsorcontract is een veelzijdig fenomeen en kan in diverse vormen worden gebruikt.

Sponsoring is bijna steeds een samenvoeging van overeenkomsten die de kenmerken van meerdere benoemde en/of onbenoemde overeenkomsten omvat en dit naargelang de opgenomen verbintenissen.

Een klassiek voorbeeld van een sponsoring is een vereniging die voor een activiteit een sponsor aantrekt en hier in de plaats op de een of andere manier naambekendheid geeft. Of een voetbalclub die op jaarlijkse basis samenwerkt met een sponsor door betaling van een bedrag of beschikkingstelling van materiaal in ruil voor naambekendheid enz.

Diverse zaken dienen tussen de sponsor en de gesponsorde te worden geregeld waarbij het sterk aangeraden wordt dit uiteen te zetten in een schriftelijke overeenkomst.

Dit modelcontract bevat de regeling voor een sponsorovereenkomst die gebruikt kan worden voor een sponsoring op langere termijn zoals bijvoorbeeld de sponsoring van een sportploeg die actief is in een competitie

In deze overeenkomst:

  • Het voorwerp van de sponsoring
  • Verplichtingen van de sponsor
  • Verplichtingen van de gesponsorde
  • De regeling van het toezicht en de controle
  • De eventuele exclusiviteit van de sponsor
  • Overmachtsituaties
  • De mogelijkheden tot beëindiging van de overeenkomst
  • Duur van de overeenkomst
  • De bevoegde rechtbank en het toepasselijk recht

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp