€5,00

Weigering huurhernieuwing

Beschrijving

Huidige modelbrief betreft het niet akkoord gaan van de verhuurder met een aanvraag tot handelshuurhernieuwing. De huurder heeft de mogelijkheid een hernieuwing van de handelshuur aan te vragen. De verhuurder heeft een termijn van 3 maanden om hierop te reageren. Artikel 16 van de Handelshuurwet bepaalt de redenen volgens dewelke de verhuurder deze aanvraag tot hernieuwing kan weigeren. Samengevat zijn dit het eigen gebruik, wijziging van de bestemming, wederopbouw, grove tekortkomingen van de huurder, hoger aanbod vanwege een derde, uitwijkmogelijkheden van de huurder en tenslotte de weigering zonder bijzondere motieven. Elke mogelijkheid heeft zijn bijzonderheden en de reden tot weigering moet dan ook duidelijk en volledig worden weergegeven. De weigering kan bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot worden gegeven. Deze wordt, indien er meerdere huurders zijn best aan allen betekend en best zowel per aangetekende als gewone post verstuurd. Het versturen van deze brief gebeurt veiligheidshalve ook enkele dagen voor het verstrijken van de vervaldatum.

In deze overeenkomst:

  • Beide partijen 
  • Weigering aan hernieuwing 
  • Datum 

Bent u op zoek naar andere modellen, dan verwijzen we u graag verder. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Lees enkele paragrafen uit dit contract

Een overeenkomst op maat nodig?

Taal

Opgesteld door

Advocaat Pieter Goetghebuer

Intolaw advocaten
Begijnhoflaan 408, 9000 Gent
pg@intolaw.be

close menu
Chat via WhatsApp